duminică, 2 februarie 2014

3)Completare Plangere penala-2

Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov
Inspectoratul de Politie Judetean Brasov
Serviciul de Investigare a Fraudelor
Dosar penal nr.7090/P/2011

Catre
Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov
Inspectoratul de Politie Judetean Brasov

Subsemnatul Bardas Dumitru cu domiciliul in Oradea str.G.Muzicescu nr.14, petent in cauza care face obiectul dosarului nr.7090/P/2011, deoarece nu mi s-a confirmat daca mesajele mele anterioare trimise prin e-mail ( decembrie 2011 si ianuarie 2012) la  Inspectoratul de Politie Judetean Brasov au ajuns la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, revin cu aceasta scrisoare, prin care solicit ( din nou):

I)EFECTUAEA unei EXPERTIZE care sa aiba printre obiective si cele solicitate de mine in Completarea la Plangerea Penala depusa o data cu declaratia mea data la  Inspectoratul de Politie Judetean Bihor.
In cazul in care Expertiza va demonstra ca SC Perla Moldovei SRL ( in prezent SC Servorada SRL ) din Slanic Moldova( actionarul majoritar al SC Poiana Brasov SA) si C Raduica( presedintele  Consiliului de Administrtatie si directorul  SC Poiana Brasov SA) nu au nici o vina pentru prejudicierea SC Poiana Brasov SA prin vanzarea la preturi subevaluate a patrimoniului SC Poiana Brasov SA ( de ex., din informatiile pe care le detin, actiunile la SC Prescon Piatra Mare SA se pare ca au fost vandute la un pret de aproape 9 ori mai mic decat valoarea contabila!!! ) si prin proasta administrare a societatii, ceea ce a determinat ca in perioada 2002-2012 capitalurile proprii ale SC Poiana Brasov sa scada de la 23,79 milioane lei la 4,34 milioane lei (!!!), eu ma angajez sa platesc costurile EXPERTZEI
IN cazul in care nu veti da curs solicitarii mele de a se efectua aceasta  expertiza, VA ROG ca in solutia pe care o veti da SA MOTIVATI din ce cauza solicitarea mea a fost respinsa. .
II)Pentru a confirma ca cele reclamate de mine sunt adevarate, va rog sa-l audiati pe dl.Catalin Moise, membru in CA al SC Poiana Brasov SA, din partea principalului actionar minoritar, fondul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED. ( telefon 0740081731, fond reprezentat in Romania de  NCH Advisor, Bucuresti,
Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, etaj 1, Sector 2, Bucuresti)
DL MOISE CATALIN-TEODOR este cetatean roman, nascut la data de 07.11.1968 in Mun.Bucuresti, sector 1, domiciliat in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 8, bi. 2B, sc. 1, et. 4, ap.13,sector 4, identificat cu CI seria RR nr. 495076 eliberata la 23.11.2007 de SPCEP S4 biroul nr. 3, CNP 1681107104968.
Dintr-o convorbire telefonica cu dl C.Moise, am inteles ca  fondul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED se considera parte vatamata si ca se va constitui parte civila.
III)Va trimit situatiile financiiare ale SC Poiana Brasov SA din 2002 si pana in 2012 ( obtinute de pe site-ul firme.info), perioada in care societatea a fost condusa de SC Perla Moldovei SRL ( in prezent SC Servorada SRL ) din Slanic Moldova ( actionarul majoritar al SC Poiana Brasov SA) si C Raduica,( presedintele  Consiliului de Administrtatie si directorul  SC Poiana Brasov SA)
Din aceste situatii financiare, rezulta ca in aceasta perioada capitalurile proprii ale SC Poiana Brasov au scazut de la 23,79 milioane lei la 4,34 milioane lei (!!!) ( deci s-au micsorat de peste 5 ori!), varful activitatii infractionale petrecandu-se in anul 2011, cand capitalurile proprii ale SC Poiana Brasov au scazut de la 10,46 milioane lei la 4,34 milioane lei (!!!) prin vanzarea actiunilor de  la SC Prescon Piatra Mare SA la un pret de aproape 9 ori mai mic decat valoarea contabila!!!
Va trimit de asemenea si situatiile financiare a 2 societati mixte, SC Ana Hotels SA si SC Ana Teleferic SA, obtinute tot de pe site-ul firme.info.
Conform unor informatii neoficiale, actiunile pe care la detinea SC Poiana Brasov SA la aceste societati mixte au fost vandute in 2005 la un pret egal cu valoarea nominala.
Din tabelul cu indicatorii financiari rezulta ca in 2005 valoarea contabila ( capitalul propriu) al unei actiuni de la SC Ana Teleferic SA era de aproximativ 2,5 ori mai mare decat valorea nominala ( capitalul social ) a actiunii, iar valoarea contabila ( capitalul propriu) al unei actiuni de la SC Ana Hotels SA era de aproximativ 70 ori mai mare decat valorea nominala ( capitalul social ) a actiunii !!!
Rezulta si din acest ex. prejudiciul enorm suferit de SC Poiana Brasov SA in urma vanzarii actiunilor pe carte le detinea la societatile mixte.
IV)Tinand seama de cela prezenttatte la pct III, C Raduica( presedintele  Consiliului de Administrtatie si directorul  SC Poiana Brasov SA) si SC Perla Moldovei SRL ( in prezent SC Servorada SRL ) din Slanic Moldova( actionarul majoritar al SC Poiana Brasov SA) au facut tot posibilul ca actionarii societatii sa nu afle de faptele (actele) care au dus la prejudicierea SCPoiana Brasov SA.
Astfel, in nici unul din Rapoartele (anuale, semestriale,etc.) pe care SC Poiana Brasov SA le-a trimis CNVM si pietei bursiere, nu sunt cuprinse informatii cu privire la:
1)Care sunt societatile mixte la care SC Poiana Brasov SA a detinut actiuni la sfarsitul anului 2002  atunci cand C Raduica a devenit administratorul societatii si care sunt societatile mixte la care SC Poiana Brasov SA detine actiuni in prezent, precum si:
-capitalul social( initial si prezent sau pana in momentul vanzarii) al acestor societati mixte
-procentul ( initial si prezent sau pana in momentul vanzarii) de actiuni detinut de SC Poiana Brasov SA la aceste societati mixte
-primii 5 actionari( initial si prezent sau pana in momentul vanzarii) ai acestor societati mixte
2)Toate societatile mixte la care SC Poiana Brasov SA si-a vandut actiunile si toate terenurile vandute de societate, in ce an, la ce pret, cine sunt cumparatorii si modul concret in care au fost folositi banii obtinuti din vanzare?
3)Ce alte active (vile,hoteluri,restaurante,terenuri,etc.) mai detine SC Poiana Brasov SA in prezent?
4)Cum se explica concret faptul ca in conditiile in care societea nu mai administreaza direct nici un hotel, in perioada 2003-2009, cu exceptia anului 2005, s-au inregistrat pierderi an de an( valoarea pierderilor pentru perioada 2003-2004 depasind 10 milioane ron), aceasta in conditiile in care, conform unor informatii de presa, gradul de ocupare a camerelor de hotel in Poiana Brasov a fost destul de mare iar alte societati turistice, ca de ex. SC Baile Felix SA, SC Tratament Balnear Buzias SA, SC Tusnad SA si SC Vatra Dornei SA au obtinut in aceasta perioada profit an de an
5)Cum se explica concret faptul ca in perioada 2003-2009, capitalurile proprii ale societatii s-au micsorat de la 23 milioane ron la 11 milioane ron?
6)Daca in perioada 2003-2009 SC Poiana Brasov SA a cedat active, iar in caz afirmativ, daca s-au luat masuri ca societatea sa fie despagubita conform Legii nr.99/1999?
7)Care sunt datoriile totale ale societatii la 31.12.2009, care sunt primii 5 creditori ai societatii, care este vechimea datoriilor, termenele la care trebuie restituite, dobanda platita si penalitatile de intarziere(daca a fost cazul)?
8)Care sunt creditele acordate de actionarul majoritar societatii in perioada 2003-2009, conditiile de creditare(dobanzi,penalitati),daca aceste credite au fost aduse la cunostinta publicului, iar in caz ca nu, din ce motive?
V)Informatiile de la pct.IV trebuiau aduse la cunostiinta actionarilor si a publicului conform art.224, 225, 226 si 227ale Legii pietei de capital nr.297/2004 si conform art.105, 108, 113 si 115 ale Regulamentului CNVM nr.1/2006.
Astfel, art.224, 225, 226 si 227ale Legii pietei de capital nr.297/2004 prevad printre altele:
„Art.224.-  (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte cerinţele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea.
(2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi acţionarii care deţin acţiuni de aceeaşi clasă.
(3) Societatea comercială trebuie să asigure toate facilităţile  şi informaţiile necesare pentru a permite acţionarilor să-şi exercite drepturile...
(4) În situaţia în care societatea intenţionează  să-şi modifice actul său constitutiv, trebuie săcomunice proiectul de modificare C.N.V.M. şi pieţei reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunţa asupra amendamentului.
(5) Societatea trebuie să informeze fără întârziere, în maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoştinţa acestuia şi care pot conduce la modificări ale preţului acţiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situaţiei patrimoniale şi financiare sau asupra activităţii emitentului în ansamblu.

Art.225.- (1) Administratorii societăţilor admise la tranzacţionare sunt obligaţi să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare cumulată reprezintăcel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.
(2) În cazul în care societatea încheie acte juridice, cu persoanele menţionate la alin.(1), vor fi respectate interesele acesteia, în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
(3) Rapoartele prevăzute la alin.(1) vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea şi vor preciza următoarele elemente: părţile care au încheiat actul 57juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată.
(4) Rapoartele vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.
Art.226.- (1) Orice societate comercială trebuie să informeze publicul şi C.N.V.M., fără întârziere, în legătură cu informaţiile privilegiate ce îl privesc în mod direct.
(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalităţile de informare a publicului, în conformitate cu legislaţia comunitară.
Art.227.- (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată vor întocmi, vor pune la dispoziţia publicului  şi vor transmite C.N.V.M.  şi operatorului de piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la dispoziţia publicului, în scris, sau în orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publica un comunicat de presă într-un cotidian de circulaţie naţională, prin care investitorii vor fi informaţi cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte.
Rapoartele vor fi trimise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprobării.
(2) Raportarea trebuie să includă orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii, precum şi să indice orice factor special care a influenţat aceste activităţi. Situaţia financiară va fi prezentatăcomparativ cu situaţia financiară existentă în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent. C.N.V.M. va emite reglementări privind conţinutul acestor rapoarte.
(3) Dacă societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât  şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate permite societăţii comerciale să pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative.
(4) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Raportul anual va include şi raportul auditorului financiar ales, în concordanţă cu art.258, precum şi comentariile integrale ale acestuia.
(5) Raportul semestrial trebuie să fie pus la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare. Dacă situaţiile financiare semestriale au fost auditate, raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar
De asemennea, art.105, 108, 113 si 115 ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 prevad printre altele:

Art. 105. Emitenţii de valori mobiliare înregistrate la C.N.V.M. trebuie să transmită la C.N.V.M., rapoartele stabilite prin prezentul regulament ( a se vedea art.113), în format electronic, cu semnătură electronică sau, după caz, pe suport de hârtie.
Art. 108.  (1) Emitenţii trebuie să includă în rapoarte toate informaţiile necesare prezentării complete şi reale a fiecărui element de conţinut prezentate la anexele nr.29-32.
Sa vedem in continuare care sunt principalele elemente de conţinut prezentate la anexele nr.29-32, cu privire la care dl.C Raduica( presedintele  Consiliului de Administrtatie si directorul  SC Poiana Brasov SA) nu a inclus toate informaţiile necesare prezentării complete şi reale a lor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexa 29 - Model raport în conformitate cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin.(3) şi
(4) şi art.117 litera A

I. Evenimente importante de raportat
Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, FARA A SE LIMITA, la următoarele:

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active
Informaţiile furnizate cu privire la orice achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:
- data achiziţiei sau a înstrăinării;
- descrierea activului;
- volumul/valoarea plăţii/încasării pentru activ;
- descrierea tranzacţiei privind activul;
- sursa finanţării pentru orice achiziţie;
- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziţionate;
-modificările estimate a interveni în activitatea societăţii comerciale ca urmare a utilizării
respectivelor active (reduceri de personal, creşterea productivităţii, reducerea costurilor de producţie, creşterea cifrei de afaceri).

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004
Descrierea oricărei tranzacţii de natura celor menţionate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informaţii referitoare la:
- părţile care au încheiat actul juridic;  
- data încheierii şi natura actului;
- descrierea obiectului contractului;
- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis  şi publicat în conformitate cu prevederile art.113 lit.G alin.(3)-(6);
- creanţele reciproce;
- garanţiile constituite, penalităţile stipulate;
- termenele şi modalităţile de plată.
Rapoartele vor menţiona  şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.
e) Alte evenimente.

________________________________________________________________________________
Anexa 30 - Model raport trimestrial aferent trimestrului I şi III

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.
2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

________________________________________________________________________________
Anexa 31 - Model raport semestrial pentru semestrul I

1. Situaţia economico-financiară
1.1.  Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la:
a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor societăţii; total pasive curente;  
b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite;
c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.
2. Analiza activităţii societăţii comerciale
2.1. Prezentarea  şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afecteazăsemnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.
3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale
3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.
3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.
4. Tranzacţii semnificative
În cazul emitenţilor de acţiuni, informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

________________________________________________________________________________
Anexa 32 - Model raport anual

1. Analiza activităţii societăţii comerciale
1.1.
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active;
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.
1.1.1. Elemente de evaluare generală:
a) profit;
b) cifra de afaceri;
c) export;
d) costuri;
e) % din piaţă deţinut;
f) lichiditate (disponibil în cont etc).

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow.
Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului. 147
1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
a) Prezentarea  şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.
b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
c) Prezentarea  şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.
2. Activele corporale ale societăţii comerciale
2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale.
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale.
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii comerciale.

5. Situaţia financiar-contabilă
Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puţin la:
a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar  şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite;
c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.

Raportul anual va fi însoţit de copii ale următoarelor documente:
a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;
b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;
c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor administraţiei, conducerii executive, cenzorilor;
d) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta;
e) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale.

Observatii:
Comparand elementele de continut ale anexelor 29-33 cu continutul Rapoartelor care au fost trimise pietei de capital, se constate ca :
-nici un Raport nu contine lista societatilor comerciale controlate de SC Poiana Brasov SA ( la careSC Poiana Brasov SA detine cel putin 33% din drepturile de vot), in aceasta lista trebuind sa fie incluse toate societatile mixte la careSC Poiana Brasov SA detinea actiuni
-nici un Raport nu contine detalii despre instrainarea activelor ( corparale, financiare, etc.) ale societatii, respectiv data instrainarii, pretul, valoarea contabila a activului, cumparatorul, motivul pentru care a fost vandut, etc.
-nici un Raport nu contine informatii despre contractele incheiate deSC Poiana Brasov SA cu actionarul majoritar
-nici un Raport nu contine informatii clare despre datoriile si creanteleSC Poiana Brasov SA si despre creditorii si debitorii SC Poiana Brasov SA
-nici un Raport nu contine informatii clare despre cauzele pierderilor foarte mari ale
SC Poiana Brasov SA, in conditiile in care din anul 2004 SC Poiana Brasov SA nu mai administra nici un hotel, deci practic nu mai trebuiau sa fie pierderi deoarece cheltuielile de exploatare erau practic zero ( de ex. in anul 2003 pierderea a fost de 3,705 milioane lei, ceea ce corespunde unei pierderi de peste 10.150 lei /zi, in anul 2004 pierderea a fost de 6,597 milioane lei, ceea ce corespunde unei pierderi de peste 18.073 lei /zi,in anul 2006 pierderea a fost de 1,459 milioane lei, ceea ce corespunde unei pierderi de peste 3.997 lei /zi,
in anul 2010 pierderea a fost de 1,778 milioane lei, ceea ce corespunde unei pierderi de peste 4.865 lei /zi iar in anul 2011 pierderea a fost de 5,986 milioane lei, ceea ce corespunde unei pierderi de peste 16.400 lei /zi !!!)
-nici un Raport nu contine informatii daca in perioada analizata SC Poiana Brasov SA a cedat active, iar in caz afirmativ, daca s-au luat masuri ca societatea sa fie despagubita conform Legii nr.99/1999
VI)Analizand site-ul Bursei de Valori Bucuresti, se constata ca SC Poiana Brasov SA nu a depus urmatoarele Rapoarte:
-Rapoartele corespunzatoare trim.1 si 3 in anii 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011
-Rapoartele semestriale corespunzatoare anilor 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011
-Rapoartele anuale corespunzatoare anilor 2003, 2004
-Rapoartele corespunzatoare art.113 al Regulamentului nr.1/2006 al CNVM
Cu privire la Rapoartele anuale depuse, doresc sa mentionez ca pe langa faptul ca majoritatea lor au fost depuse cu intarziere, majoritatea acestora sunt si incomplete ( a se vedea observatiile de la pct.V)
__________________________________________________________________     

Anexez la prezenta situatiile financiare ale SC Poiana Brasov SA, SC Ana Hotels SA si SC Ana Teleferic SA, obtinute de pe site-ul firme.info

mai 2012
                                                                                                   Cu stima
                                                                                                     Bardas Dumitru
PS
Va trimit o Copie dupa Completarea la Plangerea penala pe care am facut-o cand am fost audiat si pe care v-am trimis-o si prin email.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu